info@naedro.bg
ID2130 POWER BANK BENDER PB3350
PB3350-POWER BANK BENDER
PB3350-POWER BANK BENDER
ЦВЕТОВЕ В КОИТО ТОЗИ ПРОДУКТ СЕ ПРОИЗВЕЖДА
ПОДОБНИ ПРОДУКТИ
POWER BANK BENDERID2130
Виж всички продукти на Roly Stamina PB3350
Модел
Продукт / Цвят
Броя в Stamina
Бъдещ Внос в Stamina
PB3350S101
BATERIA EXTERNA BENDER 30 White
4000
PB3350S102
BATERIA EXTERNA BENDER 36 Black
5000
PB3350S105
BATERIA EXTERNA BENDER 51 Royal Blue
2000
PB3350S1251
BATERIA EXTERNA BENDER XW Zinc
3000
PB3350S160
BATERIA EXTERNA BENDER 40 Red
3000
 
ЗА ДРИЙМ ЛЕНД ООД

Ние сме частна компания, занимаваща се с търговия на текстил и сублимационни продукти на едро.
Намираме се в София и доставяме до цяла България и целия Европейски съюз.
ИМАТЕ ВЪПРОСИ

0885 118 334 Рекламация и Внос
0888 482 248 Спедиция и Фактури
0888 920 687 Печат и Сайт
0885 907 375 Текстил и Внос